Jølster Rundt 24.mai 2009

Postet av Flora Cykleklubb den 8. Mai 2009

Førde CK inviterer til turrittet Jølster Rundt. Påmelding er no åpna. Sjå invitasjon som følger.

Påmelding til Trond Naustdal på e-post: trond.naustdal@enivest.net eller på mob 95261312 innan 19. mai kl. 22:00.

Oppgje namn, adresse, e-post, mob nr, fødselsdato, klubb og tal gonger fullført Jølster Rundt.

Rittinfo:

Fellesstart kl. 12 ved Slåtten skule. Turistklasse (utan tidtaking) startar mellom kl. 9.30 og 11.

Trase: Ned Angedalsvegen, over Langebrua, E39 til Vassenden, Sørsida av Jølstravatnet til Skei, retur E39 (nordsida av Jølstravatnet), ta av E39 mot sjukehuset ved Plantasjen, over Fossabrua og inn til mål ved Slåtten skule.

Etter målgang er det tilgang til dusj. Deretter er det fri middag på alle og premiering.

Pris: kr. 250 på fellesstart og kr. 100 utan tidtaking. I tillegg kjem eingongslisens for dei som ikkje har årslisens. Pris på hhv. kr. 150 og 20. Etterpåmelding ved start er hhv. kr. 290 og kr. 120 + evt lisens. Betalast inn til klubbkonto 3700 14 93729 - merk innbetalinga med namn, adresse, e-post, mob nr, fødselsdato, klubb og tal gonger fullført. Dei som har årslisens må ha med seg kvittering ved henting av startnummer.

Påbode med heildekkande hjelm. Ikkje tillatt med tempostyre. Følgebilar ikkje tillatt.

Alle deltakarane må følgje skilting og rettleiing frå FCK sine funksjonærar.

Ambulanse og servicebil følgjer rittet.

Les også rittreglane som ligg nedanfor.

Rittleiar:       Vidar Halland - 905 51 062 

Ass.rittleiar    Jon Arild Halland - 901 26 971

Tidtaking:     Torbjørn Os   - 970 54 374  

REGLER, RETNINGSLINJER OG LØYPEBESKRIVELSE FOR JØLSTER RUNDT:

Sikkerheten er i høysetet for oss som arrangører. Men uansett hvor godt vi som arrangør greier å ivareta sikkerheten, må vi aldri glemme at syklister er og blir myke trafikanter. Konsekvensene ved å bli involvert i sammenstøt kan være alvorlige.

Som deltakere må trafikkreglene ALLTID følges, det skylder du deg selv og dine medtrafikanter. I reglement hos NCF sitt lovverk angående turritt, § 5 punkt c, i deltakernes forhold står det: Trafikkreglene skal overholdes, og arrangøren er pliktig å opplyse om dette ved start. Løypen er ikke lukket og stengt for andre. Men for dem som ligger først i løypen vil veien bli stengt i korte peridoder, grunnet at disse normalt vil ha høyere fart enn de fleste av de andre rytterne. Dette for at sikkerheten skal være så høy som mulig. Disse rytterne vil ha lederbil og motorsykler med som skal ivareta sikkerheten. Men dette fritar ikke disse ekspressrytterne ansvar for trafikkreglene!! Feltet har IKKE lov å krysse midtlinjen. Varsling vil bli gitt av både følgebil og motorsykler og disse skal følges. Biler og tungtrafikk vil ha legitime krav på å benytte veiene på linje med syklistene. Her må begge parter vise smidighet og samarbeidsvilje. Trafikk som vil forbi syklistene og feltene må ikke hindres unødig.

Start er ved Slåtten skule og vi kjører i en defilering/kortesje ned til sentrum, ca. 3 km, tar til venstre over "bankbrua" noen hundre meter før vi tar en ny sving til venstre inn på hovedveien oppover mot Jølster i ca 2 km. Ved rundkjøringen ved Statens vegvesen kommer det et varsel med en sirene og klokkene startes og rittet er igang. Her SKAL det viser stor aktsomhet da det naturlig nok vil bli stor bevegelse i feltet. Fram til her vil lederbil kjøre i en fart av ca. 20 til 30 km/t.

Løypen videre er så opp til Vassenden, vi tar av mot høyre og over en smal bro. I enden av denne broen er det smalt, så her skal det vises stor aktsomhet. Vi kjører så på sørsiden av Jølstervannet på en relativ smal vei med liten trafikk. Etter ca 2 mil, ved Kjøsnes kommer vi inn på hovedveien igjen som skal bringe oss ned igjen mot Førde. Ved innkjøring på hovedveien skal det vises stor aktsomhet. Veien vil bli sperret for trafikk for hovedfeltet, men det skal også blant disse rytterne vises aktsomhet. Når vi så kommer tilbake til Førde tar vi av til høyre ved første rundkjøring, der hvor starten gikk med sirene. Denne høyresvingen er svært skarp. Må regnes som en U –sving og igjen skal det vises stor aktsomhet og farten settes ned. Vi fortsetter mot sykehuset og målområdet. Når vi har ca 500 m igjen til mål kommer vi til en bro der vi skal ta en skarp sving til høyre. Lederbil skal rydde vei, men det KAN stå biler på broen, så igjen SKAL det vises stor aktsomhet. Hvis der oppstår hindringar som lederbil anser som farlig i løypen eller/og inn til målområdet vil lederbil i værste fall måtte bremse ned farten. INGEN har lov å passere lederbil. Alle felt som kommer samlet til mål vil få registret samme tid.

Vidar Halland

RITTLEDER


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.