Fleire bilder fra Trollrittet 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Okt 2008

Alle foto er tatt av Rolf Reksten Sunde

Arnljot syklar framleis godt. Her mot mål og 19.plass.

Øyvind er som vanleg blid, sjølv om det var eit stykke fram til dei beste.

 

 

Tone på lånt sykkel og utan sykkeltrening vart nest beste dame. Som ein av få trilla ho smilande over mål.

Odin M. Stenset representerar framtida i Flora CK på ein flott måte.

Silje hadde ein vond rygg å slite med, i tillegg til den bratte bakken.

Videointervju med Øyvind. Han sa at han gjerne skulle hatt lettare gir i dei brattaste partia.

Duellen mellom Erlend og Øyvind er avgjort til Erlend sin fordel.

 

 

 

Fotograf alle bilder: Rolf Reksten Sunde

 
Bilder fra Trollrittet 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Okt 2008

Alle foto er tatt av Rolf Reksten Sunde

Ernst var så sliten at han måtte holde seg fast i sykkelen. Det vart 5.plass.

Arild får sin medalje.

Øyvind Kjerpeset gjorde ein flott innsats på lånt sykkel. Det vart 8.plass i hans første sykkelritt.

 

Tord Bjørnar på 14 år gjorde eit flott ritt og sykla inn til 7.plass.

 

 

Det var kamp om plassane. Her spurtar Jørgen S. Våg mot mål like framføre John Sverre Hellesen og Johannes Fleten.

Ein godt sliten Jens Petter har nett henta inn og passert Hanne Sofie.

Hanne Sofie på hybridsykkel gjorde ein veldig god innsats. Ho var suverent beste dame.

Petter mot mål.

Hjalmar dei siste meterane.

Ein særs nøgd Marius kom til mål før pappa Rune, som vi ser like bak.

Rune har eit smil om munnen, til tross for å ha blitt frasykla av sønnen.
Trollrittet 11.oktober 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 13. Okt 2008

Sesongens siste sykkelritt samla 28 syklister til dyst. Véret vart som venta regnfullt, og med mykje vind vart det også kaldt. Kanskje kaldast for dei som var med å arrangere og tilskodarane som sto på toppen og venta.

Mikael vann i år som i fjor.

Syklistane heldt iallefall varmen opp fjellet, og med vinden i ryggen vart det særs mange gode tider i år.

Det var knytta ein del spenning til duellen mellom FTIF sin Øyvind Kjerpeset og Flora CK sin Erlend Sunde om bestetid samanlagt på 5 km løp under Floramila og dagens ritt. Øyvind hadde 37 sekund å gå på etter løpet, men det viste seg å vere i minste laget. Duellen avgjorde 18 år gamle Erlend til sin fordel ved å sykle dei 6 km 1 min 54 sek raskare enn sin eitt år yngre konkurrent. Ein fornøgd Erlend kunne derfor ta Firdaposten sin premie, ein karaffel, med heim som prov for den gode innsatsen. Premien går til beste deltakar under 20 år, i denne samanlagt konkurransen. Petter Kittang kom på 3.plass.

Mikael Johansen var som venta i ein klasse for seg og sykla ifrå allerede i første stigninga like etter start. Med ei tid like over 15 minutt var han meir enn 2 minutt framføre nestemann. Bak Mikael kjempa Dagmund Ramsdal og Geir Kristiansen ein jamn kamp, og rettferdig nok var Dagmund sterkast i spurten etter å ha taua Geir opp heile fjellet.

På spinnesida hadde Hanne Sofie Almenning få problem med å vinne. Ho var nesten 3 min raskare enn Tone Strømmen Kjerpeset FTIF som stilte til start på lånt sykkel og heilt utan sykkeltrening. Derfor kan vel Tone vere godt fornøgd med 2.plass. Camilla Savland frå Naustdal tok 3.plassen.

Mikael og Hanne fekk også 7 poeng i den nye poengkonkurransen der førstemann til 21 poeng vinn Trollrittskjoldet.

I aldersgruppa under 18 år var Tord Bjørnar Bjerknes (14) den raskaste. Han slo 3 år eldre Øyvind Kjerpeset med 19 sekund, og er nok eit av dei største talenta i Flora CK. Den lengste reisa til rittet hadde Jørgen Skivenes Våg (14) frå Sørbøvåg. Han fekk 3.plass 50 sek bak Øyvind.

Resultater:

 1. Mikael Johansen               15:06 Bergen CK

 2. Dagmund Ramsdal            17:10

 3. Geir Kristiansen                 17:11

 4. Erlend Sunde                    17:48

 5. Ernst Jagedal                    18:19

 6. Arild Standal                     18:40

 7. Tord Bjørnar Bjerknes        19:23

 8. Øyvind S. Kjerpeset           19:42 FTIF

 9. Jørgen Skivenes Våg         20:32 Sørbøvåg

10. John Sverre Hellesen        20:33

11. Johannes Fletet               20:34 Førde CK

12. Jens Petter Kjelsnes         20:42

13. Hanne Sofie Almenning    20:48

14. Petter Kittang                  21:30

15. Hjalmar Bø                      21:35

16. Kjetil Husevåg Strømmen  21:52 Førde IL Ski

17. Marius Horgen                 22:10

18. Rune Horgen                   22:19

19. Arnljot Johansen              22:58

20. Øyvind Ramsdal              23:34

21. Tone S. Kjerpeset            23:40 FTIF

22. Odin M. Stenset               24:22

23. Camilla Savland               24:32 Naustdal

24. Silje Dypevik                    26:19

25. Marius Langø                   33:54

26. Johannes G. Jakobsen      38:50 Tempo FK

27. Vegard Ramsdal               38:51

28. Espen Øren                      42:07 Eikefjord IL Ski

Mikael Johansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagmund og Geir i spurt mot mål.

Dagmund var raskast i spurten.

Erlend mot mål og 4.plass.

Geir får medalje av Anne.

Arild inn til 6.plass.

Erlend får medalje av Anne.
Nye sider på vår heimeside.

Postet av Flora Cykleklubb den 10. Okt 2008

Det er no mogleg å få lagt ut annonser for kjøp og salg av sykler/sykkelutstyr på heimesida vår. Ta kontakt med Geir Kristiansen på mobil 9585 7454 eller på mail geir@kristiansen.vg dersom du ynskjer å legge ut annonse.Syklister i kjørebanen. Hva sier gjeldende forskrifter?

Postet av Flora Cykleklubb den 6. Okt 2008

Artikkelen har reist rundt hele landet, og vært voldsomt påaktet i så vel andre klubber som i avisene. Vi kan være stolt over at Tromsø Cykleklubb med Bjørnar Stokkan i spissen har fått satt skikkelig fokus på sikkerhet i trafikken.

Linker til hvor dette har vært omtalt:

Fædrelandsvennen

Bodø Cykleklubb

Sportsklubben Rye

Holmestrand sykkelklubb

Vesterålen sykkelklubb

Sykkelmagasinet

Stavanger SK

Budstikka

DBS

Eiker C

Foranlediget av utallige små og større konfliktsituasjoner samt ukvemsytringer mellom veifarende bilister og syklister, har jeg sett nærmere på hvilke formelle regler som gjelder for syklistene når disse ferdes langs våre veier. Jeg er medlem og nestleder i Tromsø Cykleklubb, ved siden av å være jurist og dommer.

For det første må det slås fast at en sykkel er et kjøretøy i vegtrafikklovgivningens forstand. Dette følger klart av trafikkreglene. Syklisten er, når vedkommende sitter på sykkelen, kjørende, og skal forholde seg til reglene for disse. Syklist som leier sykkelen ved sin side, er derimot gående.

Alle kjøretøy, herunder altså også sykler, skal bruke kjørebanen. Det er forbudt å kjøre på fortau eller på gangveg, jf. trafikkreglene § 4. Plasseringen i kjørebanen skal være som for andre kjøretøy, likevel slik at sykkel kan ferdes på veiens skulder, noe andre kjøretøy ikke har anledning til. Sykkel kan også ferdes på gangsti, herunder gang/sykkelsti, men bare dersom gangtrafikken er liten og syklingen ikke medfører fare eller er til hinder for de gående. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de gående. Dette betyr at transportsykling over gangfart (5-8 km/t) bare unntaksvis kan skje på områder hvor det også ferdes gående. Det er syklisten som har valgretten i forhold til hvor en vil ferdes. Andre kjørende, herunder andre bilister, kan ikke kreve at syklister skal fravike kjøring i veibanen.

Et annet spørsmål som nok ofte er kilde til irritasjon blant bilister, er syklister som i treningssammenheng sykler to i bredden. Trafikkreglene inneholder ingen regler om dette. Reglene om forbikjøring får ikke anvendelse fordi disse bare gjelder der kjøretøyet krysser midtlinjen, og kjører i motsatt kjørebane. En syklist kan, som motorkjøretøy, foreta forbikjøringer hvis forholdene tillater det, og under samme regler for aktsom kjøring som øvrige kjøretøy.

Trafikkreglene er svært detaljerte, og fravær av regulering av dette spørsmålet tilsier at det ikke som utgangspunkt er forbudt å sykle to i bredden. Det er gitt en egen forskrift om konkurransekjøring, herunder sykkelritt, på veg åpen for alminnelig ferdsel. I forskriften gis politiet kompetanse til å fravike deler av trafikkreglene til fordel for avvikling av slike ritt. Av forskriften § 3 om særregler for sykkelritt, følger det at fellesstart (gruppesykling i felt) og andre måter å sykle på med mer enn to i bredden, bare kan gjøres når politiet har gitt tillatelse til avvikling av slikt ritt. Det betyr at dersom en vil sykle mer enn to i bredden, må det gis særskilt tillatelse fra politiet. Sykling med inntil to i bredden, krever ikke slik tillatelse, og er altså tillatt. Jeg har forelagt dette som spørsmål til Politimesteren i Troms, Truls Fyhn, som bekrefter at reglene er slik å forstå. Det betyr at syklister under treningssykling kan velge å sykle to i bredden mens de kjører såkalt kjedekjøring eller lagtempo. Reglene om aktsom ferdsel gjelder naturligvis fortsatt, og dersom forholdene tilsier det (smal veibane eller mye trafikk), bør syklistene plassere seg på en slik måte at de er til minst mulig hinder for den øvrige trafikk.

Tromsø Cykleklubb tilstreber gjennom holdningsskaping og opplæring av sine medlemmer, å skape trygge og gode forhold i trafikken. Under trening venter vi normalt til vi er ute av de mest trafikkerte områder før vi går over til formasjoner med to i bredden, og vi avslutter formasjonskjøringen på vei hjem når forholdene tilsier det. Bilistene må finne seg i at de blir hindret av syklister i grupper og formasjoner som nevnt, likesom de må finne seg i å bli hindret av saktekjørende traktorer, mopeder eller store kjøretøy som trailere og annet. Syklistens plass er først og fremst i kjørebanen. Syklisten har plikt til å kjøre der dersom farten er over tilnærmet normal gangfart. Bilister som ”huter” syklisten over i gang/sykkelsti, krever i realiteten at syklisten skal begå brudd på trafikkreglene.Kalas cup sesongavslutning Jessheim 3. og 4.oktober 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 5. Okt 2008

Siste helg med Kalas cup (Norges cup) er over, og Mikael Johansen fekk nok ein gang bevist at han høyrer til mellom dei aller beste syklistane i Norge.

Fredag var det temporitt der Mikael greidde ein flott 17.plass. Laurdag var det fellesstart og Mikael kom inn med hovedfeltet på ein 33.plass. Samanlagt vart det ein sterk 14.plass. Beste resultat i Kalas cup denne sesongen oppnådde han med 5.plass på Fagernes-Lærdal i juli.

 

Resultat fredag tempo:

http://www.uck.no/Resultater/Andre%20resultater/2008/Kalas%20Cup/resultater1_fredag.pdf

Resultat laurdag fellesstart:

http://www.uck.no/Resultater/Andre%20resultater/2008/Kalas%20Cup/Menn%20senior%20lordag.PDF

Samanlagt:

http://www.uck.no/Resultater/Andre%20resultater/2008/Kalas%20Cup/Total%20resultat%20alle%20klasser.PDF

Vi gratulerere Mikael med ein flott sesong.
Karusellritt 3.oktober 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Okt 2008

Det siste karusellrittet i år vart arrangert som temporitt fra Furuholmen busstopp til gravplassen i Brandsøy og ut igjen.  Dei aller yngste sykla til enden av sykkelstien på Solheim og ut igjen til Furuholmen.

Etter rittet var det sesongavslutning på Florø barneskule. Her var det utdeling av premier for dagens ritt og ekstra premier til dei som har deltatt på 3 eller fleire av karusellritta. Det var også populært med med pizza og brus til svoltne syklistar.

Resultater:

Under 9 år:

1. Ardian Dypevik         8:37

2. Frode Aune              8:55

3. Petter Kjelsnes         8:57

10 til 11 år:

1. Daniel Furesund      18:18

2. Jonas Hove             20:36

3. Vegard Ramsdal      20:58

4. Johannes Jacobsen  21:35

5. Viljar Svare              23:45

12 år:

1. Odin Stenseth          13:18

2.Marius Langø            14:50

3. Joakim Løtvedt        15:31 

4. Aksel J. Andersen     17:32

 

13 og 14 år:

1. Tord Bjørnar S. Bjerknes 11:03

2. Øyvind Ramsdal            13:27

3. Vemund                       18:57
Karusellritt torsdag 11.september 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Okt 2008

Dette rittet vart arrangert som bakketempo fra Solheim og opp til Torvmyrane skule.

16 ivrige syklistar fekk god føling med melkesyre denne flotte ettermiddagen.

Deltakarar var:

Iver Ødelien, Frode Aune, Ardian Dypevik, Petter Kjelsnes, Viljar S. Ødelien, Johannes G. Jacobsen, Daniel Furesund, Jonas Hove, Odin M. Stenseth, Joakim Løtvedt, Vegard Ramsdal, Øyvind Ramsdal, Petter Kittang, Vemund Liseth, Tord Bjørnar S. Bjerknes, Vegard S. Bareksten.
Innetrening kvar fredag kl.18

Postet av Flora Cykleklubb den 28. Sep 2008

Det blir innetrening på Florø barneskole fredager kl.18. Sirkeltrening med fokus på kondisjon, spenst og styrke. Vi avslutter treninga med litt ballspill, stafett eller liknande. Treninga passer like godt for unge som gamle.

For dei fleste blir det lite utetrening om vinteren. Men om du vil ha selskap er det berre å ta kontakt med andre i klubben.
Floramila 27.september 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 28. Sep 2008

I år knytter det seg litt meir spenning til å følge med på resultata frå Floramila enn tidlegare år. Grunnen er sjølvsagt at Erlend Sunde (18) har utfordra Øyvind Kjerpeset (17) frå FTIF til beste tid samanlagt på 5 km løp (Floramila) og 5 km sykling (Trollrittet). Firdaposten skreiv ei heilside om duellen sist torsdag.

Etter Floramila, der Øyvind berre greidde å slå Erlend med 35 sekund, kan det no sjå ut til at det er fordel Erlend før Trollrittet.

Foruten den omtalte duellen fullførte 6 andre syklister 5 km. På den orginale Floramila over 10 km kom 3 syklister til mål. Syklistane er utheva i resultatlista under.

Resultatliste:

           Plass    Tid Navn Klubb
10km menn
1   36:14 Helge Hafsås Olden IL
2   36:33 Jan Arve Solheim Florø Turn & IF
3   39:32 Dagmund Ramsdal Florø Turn & IF
4   41:08 Stig Solheim Florø Turn & IF
5   41:42 Gunnar Sanden Florø Turn & IF
6   44:23 Albert Frøyen Florø Turn & IF
7   45:34 Jon Sørland Florø Turn & IF
8   45:44 Tord Bjørnar Bjerknes Flora Cycleklubb
9   47:07 Børge Svardal Eikefjord
10   47:19 Kjartan Kvellestad Florø Turn & IF
11   51:29 Vegard S Bareksten Florø Turn & IF
12   51:53 Terje Trengereid Florø Turn & IF
13   52:15 Sigmund Solheim Florø Turn & IF
10km kvinner
1   46:00 Elisabeth Eltvik Florø Turn & IF
5km menn
1   18:13 Ole Henrik Bjørnset Florø Turn & IF
2   19:37 Åge Torvanger Florø Turn & IF
3   19:57 Øyvind Strømmen Kjerpeset Florø Turn & IF
4   20:08 Roger Øye Pollen Førde IL
5   20:10 Eivind Senneset Flora Cycleklubb
6   20:15 Even Eide Onstad Florø Seilforening
7   20:32 Erlend Sunde Flora Cycleklubb
8   20:45 Thor Kjerpeset Florø Turn & IF
9   20:55 Inge Værøy Florø Turn & IF
10   21:08 Markus Indrebø Langlo Florø Turn & IF
11   21:33 Bjørnar Vårvik Florø Turn & IF
12   21:41 Lasse Nordem Føleide Florø Turn & IF
13   22:28 Kevin Buarøy Karlsen Florø Turn & IF
14   22:34 Geir Kristiansen Flora Cycleklubb
15   23:43 Henrik Økland Florø Cycleklubb
16   24:09 Bjarte Pollen Førde IL
17   24:13 Trond Økland Flora Cycleklubb
18   24:39 William Stenevik Florø Turn & IF
19   25:10 Kristian Værøy Florø Turn & IF
20   25:21 Preben Sørbø Florø Turn & IF
21   25:37 Terje Kristoffer Trengereid Florø Turn & IF
22   26:06 Odin Myklebust Stenseth Flora Cycleklubb
23   27:06 Petter Kittang Florø Turn & IF
24   27:50 Øyvind Ramsdal Florø Turn & IF
25   44:53 Vegard Ramsdal Florø Turn & IF
5km kvinner
1   20:57 Anita Stenevik Florø Turn & IF
2   22:30 Tone Strømmen Kjerpeset Florø Turn & IF
3   24:03 Kristi Strømmen Kjerpeset Florø Turn & IF
4   24:41 Magnhild Myklebust Florø Turn & IF
5   24:48 Bjørg Reknes Florø Turn & IF
6   26:07 Jenny Solheim Olsen Florø Turn & IF
 7    26:10 Jofrid Sundal Florø Turn & IF
8   28:36 Anne Marie Fagerstrøm Florø Turn & IF
9   29:59 Elise Isolde Stenevik Florø Turn & IF
10   30:24 Anne Ramsdal Florø Turn & IF
Vuelta a España 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 24. Sep 2008

Spania rundt er nett avslutta med ein sterk seier til Alberto Contador som sykler for Astana.

Sjølv var eg tilstades åpningsdagen då lagtempo sto på programmet. Der fekk eg anledning til å sykle gjennom den ca 7km lange etappen i sentrum av den flotte byen Granada. Nokre av laga starta oppvarminga før løypa vart stengt for publikum, slik at eg nokre minutt sykla saman med m.a det franske laget FRANÇAISE DES JEUX. Ei flott oppleving som eg delte med fleire tusen svært sykkelinteresserte spanjoler.
Trollrittet og årsfest 11.oktober 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 18. Sep 2008

Årets siste kraftanstrengelse, Trollrittet, blir arrangert laurdag 11.oktober kl.14. Det blir som før start i Svarthumle og mål ved hytta på Heia.

Rittet blir arrangert som fellesstart.

Dei fleste vil nok bruke landevegssykkel, men ettersom dette er eit motbakkeritt vil det også passe godt å sykle på offroadsykkel.

Startkontigent: Under 18 år kr.50,-. Vaksne kr.100,-. Familie kr.200,-

Førehandspåmelding til Rune Horgen mobil 9283 4977 / Geir Kristiansen 9585 7454. Siste påmelding 30 minutt før start.

Underteikna utfordrer også alle klubbmedlemmer til å ta med ein far/mor/ektefelle/kjæreste/sønn/datter/slektning/nabo/kamerat/hobbysyklist som vil bruke ein lørdagsettermiddag til å slite seg opp fjellet. På toppen ventar gratis kaffi, kaker, grillpølser og anna bevertning.

Publikum og heiagjenger er også velkomne.

Nytt for 2008:

Premiering: Det blir sett opp ein vandrepremie etter prinsippet førstemann til 21 poeng. Seier eit år gir 7 poeng, 2.plass gir 5 poeng, 3.plass 4 poeng, 4.plass 3 poeng, 5 plass 2 poeng. Alle som fullfører får 1 poeng. Det betyr at det tidlegast blir ein vandrepremievinnar om 3 år. Det blir sett opp ein premie for kvinner og ein for menn.

Det lokale næringsliv har gitt premiar som vil bli trekt ut på startnummer.

I år har vi også invitert Førde CK og Sogn CK. Vi håper dei stiller med mange syklister.

 

Seinare samme dag blir det årsfest i Florø, tidspunkt ca kl.20. Stad er ikkje bestemt, men i fjor hadde vi det kjekt på Quality Hotel. Prisane der er kr.395,- for buffé, evt. kan vi få ein samansett 3 retters for om lag samme prisen. Dette krev forhandsbestilling. Alternativet er "à la carte", men erfaringsmessig tar det då lang tid å få maten.

Interessenter melder seg på SMS til Geir Kristiansen mobil 9585 7454
Årets siste karusellritt 3.oktober kl.17.30

Postet av Flora Cykleklubb den 18. Sep 2008

Distansen som skal syklast er fra Furuholmen til gravplassen i Brandsøya der ein snur ut igjen til Furuholmen. Møt opp ved Furuholmen i god tid slik at det blir tid til oppvarming.

 

Det går også rykter om avslutningsfest med pizza til deltakarane :-)
KM Fellesstart Hordaland 14.september 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Sep 2008

Det var flotte forhold og ei fin, men krevande løype dei 30 veteranane frå Hordaland og 3 besøkande frå Sogn og Fjordane var igjennom denne søndagen. Løypa på 14 kilometer vart sykla 6 ganger og med ein bratt bakke like før målpassering skilte den også syklistane frå kvarandre.

Gjestane frå Sogn og Fjordane sette sitt preg på rittet og vart belønna med gode plasseringer i M40-44 klassen. Geir Orrestad frå Sogn CK vart nr.2 og Geir Kristiansen frå Flora CK tok 3.plassen. Dette heldt også til 4. og 5.plass totalt.

Sammenlagtvinnaren i Norgescupen for veteraner Bjørn Christian Larsen, Bergen CK var sterkast i siste bakken og vart kretsmester i denne klassen. Han var henholdsvis 10 og 19 sek. før dei 2 Geir`ane.

Resultata finn du her:

http://www.bergenck.no/editor/resampler.aspx?src=689
Oslo Sykkelfestival 13.-14.september 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Sep 2008

Mikael forsetter å levere sterke resultat mot slutten av sesongen. Lørdag vart det først ein flott 19.plass på eit 20 km langt temporitt på Gamle Mossevei.  

Like før start på temporittet fekk Mikael øydelagt framgiret. Det førte til at han mista kjeden tre ganger på etappen, og sjølvsagt også ei endå betre plassering.

Seinare samme dag kom han til mål med eit samla felt i eit gateritt i Oslo sentrum.

Søndag vart det arrangert fellesstart i VM løypa fra 1993. Etter at 3 mann hadde gjort opp om seieren seg i mellom kom eit større felt til mål. I dette feltet satt Mikael og kom med det inn til ein flott 18.plass.

Samanlagt vart det dermed ein oppløftande 11.plass.

Du finn alle resultata her:

http://www.froy.org/oslo/froy.nsf/id/6573E711AD04B207C12574B1004DF420?OpenDocument
Treningsleir på Mallorca våren 2009?

Postet av Flora Cykleklubb den 11. Sep 2008

Årets sesong går mot slutten. Vi har vore meir enn heldige med véret, og få av oss har vel hatt fleire kilometere med tørr asfalt under sykkeldekka på ein sesong enn i år.

Likevel må vi sjå framover mot neste sesong, og fleire av oss har snakka om ein treningsleir våren 2009. Underteikna har sjekka ut forholda på Gran Canaria og i Malaga området (sør Spania) utan å ha blitt imponeret over forholda der. Etter å ha snakka med andre erfarne syklister og surfa på nettet, peiker Mallorca seg ut som eit godt alternativ. Påska er eit tidspunkt som kan passe for fleire, men det er flott om nokon kjem med andre innspel. Lengda på turen kan også varierast. Nokon ynskjer kanskje ei veke, andre vil ha to veker.

Priser for ein slik tur er svært varierande alt etter korleis ein ynskjer å legge den opp, men ein tur kan sjå omlag slik ut:

Fly med SAS Bergen-Mallorca T/R ca. kr.2800-3600,- (andre flyselskap har ikkje lagt ut sitt vårprogram enda, men Norwegian og Sterling flyr ikkje fra Bergen)

Hotell med halvpensjon ca kr.2000,- per person i dbl.rom per veke.

Sykkelleige ca kr.800-1100,- per veke, eller ta med eigen sykkel for ca kr.600,-

Her er det sjølvsagt fleire alternativ og prisklasser, og det kan vere mogleg å få leige private leiligheter og stelle seg med mat sjølv osv...

Det er også aktører i markedet som skreddersyr opphaldet på Mallorca for ivrige syklister. Her kan vi få sykkelhotell med heilpensjon og sykkelgarasje, sykkelguider som legg opp turane for oss, følgebil med mat og drikke, sykkelverksted med erfarne mekanikere, transport T/R flyplass osv...

Sjekk t.d denne sida: http://www.majorcacycling.com/

eller dene norske sida: http://www.velotelmallorca.no/index.php

Har du anledning og interesse av å delta på treningsleir, gjerne saman med familien, så ta kontakt på mobil 9585 7454 eller e-mail geir@kristiansen.vg

Jo tidlegare vi bestiller, jo bedre (fly)priser. Og lengre tid til å glede seg :-)

 

 

Nyttige sider:

http://www.sas.no/Default.aspx?epslanguage=NO

Kalender for 2009: http://www.taler.no/kalender2009.htm

Leige sykkel? : http://www.velosportmallorca.com/Kontakt/Rental_Bikes/rental_bikes.html

http://www.rentmarch.com/en/bikes.html

Sykkelhotell: http://www.mallorca-cycling.com/
Birken 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 10. Sep 2008

Birken 2008 er unnagjort. Årets utgave vil nok gå inn i historien som en av dei best gjennomførte både med tanke på været og arrangørens utvikling av rittet, og ikkje minst Flora Ck sine ryttere sin kjempeflotte innsats.

Dagmund Ramsdal er og blir Florø sin ukronede Birkenkonge!!! Med tida 3:11 vart han nummer 60 i sin aldersklasse M45-49 som bestod av 1887 syklister. Det er bare å ta av seg hatten (sykkelhjelmen) og bukke. En kjempeprestasjon. Og endelig kjørte han raskere fra Sjusjøen og ned enn undertegnede (JPK) og det smakte visst godt det også ;)

Jevnt over så var alle kjempefornøyd med oppnådde resultater. Vi hadde tre stykker som syklet fredagsbirken og fire stykker som syklet ungdomsbirken. Fleire tok også merket i år.

 

Pedersen, Rolf 04:41:33
Indrehus, Bjarte 04:46:46
Dysvik, Geir 05:35:23
Dypevik, Silje 04:35:50
Horgen, Marius 05:05:08
Sunde, Erlend 03:43:59
Kjelsnes, Jens Petter 03:44:21
Jagedal, Ernst Vidar 03:39:17
Horgen, Rune 04:04:04
Muri, Trond 04:19:55
Ramsdal, Dagmund Andor 03:11:12
Ramsdal, Otto Svein 04:09:08
Solheim, Magnar 03:37:15
UngdomsBirken:
Stenseth, Odin 00:34:35
Sælemyr Bjerknes, Tord Bjørnar 00:41:37
Kittang, Petter 00:48:51
Ramsdal, Øyvind Olav 00:54:26

Vi gratulerer alle med innsatsen og ønsker lykke til med vintertrening. For det under eit år igjen til Birken 2009.
Mikael Johansen med gode resultat i Kalas Cup 5-7.september 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 10. Sep 2008

Etter skademarerittet i vår har Mikael på seinsommaren fleire ganger vist at han er den beste syklisten i fylket.

Festningsrittet på Kongsvinger vart ei positiv oppleving for Mikael. Han starta med ein flott 15.plass på fredagens tempoetappe over 20 kilometer, og fylgde opp med ein 32. og 21.plass på fellesstart ritta på laurdag og søndag.

Denne helga sykla han for eit Fana mix lag, samansett av dei beste syklistane frå Bergensområdet og Voss. Samarbeidet må ha fungert godt ettersom laget vart nr.2 samanlagt. Samstundes gjorde dei seg nyttige erfaringar, og kanskje blir det endå tettare samarbeid mellom klubbane i regionen i framtida.

Samanlagt vinnar vart Lars Petter Nordhaug som for kort tid sidan deltok i sommar OL.

Alle resultat finn du her:

http://www.sykling.no/t2.asp?p=23943&x=1&a=233308
Øygardsrittet 7.september 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 10. Sep 2008

Sykkelritta i Bergensregionen samlar stort sett lokale heltar. I helga vart Øygardsrittet arrangert med ein deltakar frå Flora CK.

Geir Kristiansen vart nr.3 i klasse M40-44 i ei løype på 4,8km som vart sykla 10 runder.

Alle resultat finn du her:

http://idrett.speaker.no/Downloads/54050/docs/%C3%98ygardsrittet_2008,_Resultatliste.pdf
Sykkelkarusell torsdag 11.september

Postet av Flora Cykleklubb den 10. Sep 2008

Denne gang blir det bakketempo fra Solheim og opp til Torvmyrane skule. Første start blir kl.18.30, møt opp i god tid. Kortare løype for dei aller minste.Nokken klubber har fine heimesider!

Postet av Flora Cykleklubb den 20. Aug 2008

Sjå t.d Fevik & Omegn Cycle Club sine sider på denne linken:

http://www.focc.no/

Gå gjerne videre til "Sykkeltips". Her er det mykje å lære :-)Karusellritt kl.18, fredag 22. august 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 15. Aug 2008

Det er tid for ein ny dag med sykkelritt for dei yngste syklistane. Møt opp ved Omsorgsenteret mellom Litlevatnet og Storevatnet. Denne dagen er det offroad sykkel som gjelder.Klosterrittet 9. august 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Aug 2008

Vi gratulerer Silje Dypevik med puljeseier i K25 og ein fjerdeplass totalt i kvinneklasssen. Tida vart 3:06:22 i den 56 km lange løypa.

Klosterrittet er eit av fleire kvalifiseringsritt for dei som satser på å bedre seedinga si før Birkebeiner rittet.

Jens Petter Kjelsnes måtte diverre bryte rittet.

Alle resultat finn du her:

http://klosterrittet.no/resultater/Klos_Res08.pdf
Stord Rundt 10. august 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Aug 2008

I det verste regnvéret denne sommaren kom Øystein Blom-Olsen (Fana CK) og Dag Foseide fra arrangørklubben (Stord SK) til mål 14 sekund før eit felt på ca 30 ryttere.

Geir Kristiansen var med i dette feltet og fekk ein fjerdeplass i klasse M40-49 og ein 20.plass totalt. Vinnartida på dei 66 kilometerane vart 1:41:03

Resultatliste finn du her:

http://www.stordsk.no/wips/199479273/

Bilder finn du her:

http://www.flickr.com/photos/johannis/sets/72157606659900470/

Fleire bilder finn du her:

http://ans.hsh.no/home/sa/foto/stordrundt08/

Utvalgte bilder:

Stord Rundt 2008112 by Jonny`s.

Vinnarane: Dag Foseide til venstre og Øyvind Blom-Olsen

Stord Rundt 2008032 by Jonny`s.

Øystein R. Pedersen Sogn CK og Geir Kristiansen Flora  CK like før start.

 

Stord Rundt 2008031 by Jonny`s.

Brann stadion speaker (og Radio1 reporter) Erik Hanøy i Fana CK si raude og kvite drakt, er ein habil syklist.

Stord Rundt 2008084 by Jonny`s.

Geir til venstre. Sjå kor det regna!

Stord Rundt 2008141 by Jonny`s.

Geir Kristiansen (til venstre) og Finn L. Bjørkum (til høgre med korte ermer og lang bukse) spurter mot mål. Bjørkum er utflytt Florøgutt, busett på Stord.
Tønsberg 4 dagers, 7. til 10. august 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Aug 2008

Mikael Johansen fekk ein sterk 16.plass samanlagt. Vinnar vart Geir Inge Berg, Sandnes SK, som også klart leder Kalas Cup (Norges cupen) samanlagt.

Alle resultat finn du her:

http://www.4dagers.no/indexno.php?catID=114&catname=Resultater

Samanlagt resultatlista finn du her:

http://www.4dagers.no/fellesfiler/visfil.php?filID=171
Ørsta Rittet 26. juli 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 27. Jul 2008

Det blei i år som i fjor Mikael Johansen som stakk av med sigeren. Sjølv midt i ein hard treningsperiode var Mikael sterk nok til å kopiere fjorårets resultat.

Arrangøren Ørsta Sykkelklubb kunne i år by på skyfri himmel og omlag 30 svært så varme grader. For nokre vart temperaturen ei tilleggsutfordring gjennom dei 90 kilometerane på Sunnmøre.

Rittet starta med prolog gjennom Ørsta sentrum, og det vart sett stor fart straks feltet fekk startsignal. På den første lange stigninga opp mot Bondalseidet vart tetgruppa redusert til 10 mann. Desse heldt stor fart og økte avstanden til resten av feltet ned mot vendepunktet på Sæbø. I stigninga opp mot Bondalseidet igjen gjorde Mikael og klubbkamerat Daniel Arnesen frå BCK fleire forsøk på å komme laus ved å støte annankvar gang. På toppen var tetgruppa blitt til 5 mann, og i den neste bratte stigninga opp mot Krøvelseidet viste Mikael dei andre bakhjulet og sykla dei siste 3 mila til mål åleine.

Han seier at han var fornøgd med resultatet og at han brukte rittet som ei hard treningsøkt framfor neste Norgescupritt.

Geir Kristiansen, Flora CK vann klasse M 40-49 og delte 5.plassen med Sogn CK sitt 16 år gamle talent Sondre Austreim.

Utvalde resultat:                                         Tid:                Klasse:

1.Mikael Johansen, Bergen CK  (og Florø)      2:13:52           M 30-39

2.Thomas Kristiansen, Førde CK                    2:16:50           M 20-29

2.Daniel Arnesen, Bergen CK                         2:16:50           M 20-29

2.Bernt Ullbø, Hydro BIL (Høyanger)               2:16:50           M 30-39

5.Sondre Austreim, Sogn CK                          2:19:40           M 16-19

5.Geir Kristiansen, Flora CK                            2:19:40           M 40-49

10.Finn L. Bjørkum Stord CK (og Florø)            2:24:40           M 40-49

27.Erlend Sunde, Flora CK                              2:37:30           M 16-19
Lille Jotunheimen 5. juli 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 6. Jul 2008

I år som i fjor kunne syklistane stille til start på Lom med visshet om at det ville bli ein varm og solfyllt tur over Sognefjellet og ut til Sogndal.

Erlend Sunde var strålande fornøgd med tida og plassering som nr. 4 i M 17-19

Med kanskje den mest storslagne naturen i Norge som ramme rundt rittet, blir dei tilsaman 1700 høgdemeterane fordelt på 137 kilometer ei flott oppleving for syklistane.

I år stilte også løyperekord holder Ove Matland (45) fra Bergen CK til start, og etter ein litt roleg start gjekk det etter kvart fort opp mot Sognefjellhytta på 1440 m.o.h. Matland viste seg også i år å ha ekstreme egenskaper i utforkøyringane frå Turtagrø og ned til Skjolden. Her la han alle konkurrenter bak seg og sykla åleine i motvinden ut til Sogndal. Sluttida vart 4:00:08, ca. 11 minutt bak løyperekorden.

Flora CK sine deltakarar gjorde også sine saker bra. I yngste klasse M 17-19 slo Erlend Sunde (18) til med eit knalløp. Han sykla frå ei gruppe i Hafslobakkane og heldt god fart åleine inn mot mål. Tida 4:32:07 var også 4. plass i aldersgruppa.

Dagens raskaste frå Flora CK vart Geir Kristiansen (41). Med tida 4:14:15 vart han nr. 6 i klasse M 40-49. I samme klasse sette Rune Horgen (40) ny pers og fekk tida 4:42:28

Terje Standal (52) vart nr. 5 i klasse M 50-59 og var kun 20 sekund bak Horgen. I denne klassa var også Arild Standal (52) med tida 5:24:15 og Ståle Klakegg som greidde tida 5:36:43

Veteranen John Sverre Hellesen (63) deltok i turritt for første gang på 3 år og hadde det so kjekt undervegs at det nok blir fleire startar seinare i sommar. Han fekk tida 5:14:09 og vart nr. 4 i klasse M 60-69

Dagmund Ramsdal var einaste frå Flora CK som sykla dei 430 kilometerane i Jotunheimen Rundt og fekk den gode tida 14:31:10, noko som heldt til ein 13.plass i aldersgruppa M 40-49, 96 minutt bak "over all" vinnaren.

Resultatliste Lille Jotunheimen:

Geir Kristiansen        4:14:15

Erlend Sunde            4:32:07

Rune Horgen            4:42:28

Terje Standal            4:42:48

John Sverre Hellesen 5:14:09

Arild Standal             5:24:15

Ståle Klakegg            5:36:43

 
Endelig er Mikael i støtet igjen!

Postet av Flora Cykleklubb den 2. Jul 2008

Dei 150 kilometerane frå Fagernes over Filefjell til Lærdal er første dag av Norsk Sykle Festival. Mikael tok ein sterk 5.plass på ein dag då ikkje alt klaffa. Mikael fortel at han hadde bestemt seg for å vere aktiv fra første trakk, og var med i fleire brudd tidleg i løpet. Etter kvart greidde ei større gruppe på ca 20 ryttere å komme seg laus, men desse var redusert til kun 5 mann på toppen av fjellet. Diverre fekk ikkje Mikael langing på avtalt stad og ved Borlaug måtte han sleppe seg ned til følgebilen for å få drikke. Dette gjorde at han måtte bruke mykje krefter på å køyre seg fram att til dei 4 i tet, og då det vart mykje støting på dei siste kilometerane tok kreftene slutt. Likevel seier han seg godt nøgd med resultatet i ein sesong der mykje har gått han i mot.NM landeveg 2008 uten klaff for Mikael.

Postet av Flora Cykleklubb den 2. Jul 2008

Det vart eit merkeleg ritt der det til slutt var kun 8 mann som kom til mål. I ei særs kort rundløype på knappe 10 km lengd vart det fort trangt om plassen. Då det gjekk brudd som fekk eit par minutt leiing på hovudfeltet, blei avstanden mellom siste og første rytter kort og dommarane fekk mykje å gjere. Ein etter ein vart rytterane plukka ut av rittet og Mikael vart tilslutt plassert som nr.43. Vinnar vart Kurt Asle Arvesen som kom åleine til mål etter å ha utmanøvrert Stian Remme.Lille Jotunheimen Lom-Sogndal 5. juli 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 24. Jun 2008

Kunne du tenke deg å sjå noko av den flottaste naturen i Norge frå sykkelsetet?

Då er dette rittet noko for deg. Laurdag 5. juli reiser vi til Lom for å måle krefter med kvarandre og Sognefjellet sine 1440 m.o.h. Sjå rapport frå rittet i 2007 på denne linken: 

http://toolbox.n3sport.no/Article.asp?WCI=wiArticleList&WCE=ceButtons&CatId=247104
Styrkeprøven Trondheim-Oslo og Lillehammer-Oslo

Postet av Flora Cykleklubb den 23. Jun 2008

I å stilte kun Oddgeir Nygård frå Flora CK i det tradisjonsrike rittet Styrkeprøven som går frå Trondheim til Oslo. 

Oddgeir var utpeikt som kaptein på eit 26 mann stort felt frå Bergen CK, og dei 540 kilometerane vart gjort unna på tida 20:01:16, ei høgst respektabel tid. Han seier i ein kommentar at han er stiv og støl etter turen, men at det var ei fin oppleving og at han allereie har bestemt seg for å sykle igjen neste år. Undervegs hadde dei litt problem med ein følgebil som ikkje dukka opp til avtalt tid og mot slutten hadde dei også 4 punkteringer då dei var utan servicebil. Trass i at fleire i feltet og støtteapparatet var urutinerte seier han seg nøgd med korleis dei gjennomførde rittet.

På strekninga Lillehammer Oslo var det sju frå Flora CK som stilte til start. Før start var det store samtaleemnet véret og sjølvsagt bekledning. Det var fin temperatur og såg bra ut, men 10 min før start kom det regn. Den første timen var det heller vått men det skein opp etter kvart og fra Hamar var det vel mest ein stadig skiftande mot og sidevind som tok på kreftene.

Til Oslo kom Rune Horgen, Jens Petter Kjelsnes og Geir Kristiansen saman med eit ganske stort felt, medan dei fire andre kom til mål etter å ha sykla store delar av vegen i mindre felt og også lengre strekninger åleine.

Resultat: 

Geir Kristiansen 180 km 5:19

Jens Petter Kjelsnes 180 km 5:19

Rune Horgen 180 km 5:19

Magnar Max Solheim 180 km 5:55

Rolf Pedersen 180 km 6:17

Bjarte Indrehus 180 km 6:52

Geir Dysvik 180 km 7:12

 

Førde CK si storsatsing på Trondheim Oslo må også seiast å vere vellukka etter at dei fekk nesten 40 mann inn på ei tid like i overkant av 20 timar. I dette feltet satt også den ikkje ukjende tidlegare vektløftaren Stian Grimseth.
Resultater karusellritt 5 juni 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 9. Jun 2008

Det var færre deltakarar enn i siste karusellritt, men dei som møtte koste seg i det varme sommarvéret.

Resultat:

Under 10 år:

-Ardian Dypevik 6:47

-Petter Kjelsnes 7:09

-Leander Langø 9:05

 

11 år:

-Viljar Ødelien 6:03

-Lars Eirik Kalsvik 6:16

-Mathias Johansen 6:24

 

12 år:

-Odin M. Stenseth 4:25

-Joakim Løtvedt 4:44

-Aksel J. Andersen 4:51

 

14 år:

-Tord Bjørnar S. Bjerknes 3:50

-Petter Kittang 4:18

-Øyvind Ramsdal 4:34
Bergen - Voss 7.juni 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 9. Jun 2008

Også i år kunne arrangøren by på strålande vér og gode temperaturer. Flora CK syklistane gjorde sine saker bra og fleire sette nye sterke personlege rekordar.

Florø gutten Mikael Johansen i Bergen CK sine gule og blå farger var som venta med pulje 1 heilt til mål. På førehand vart det som vanleg snakka mykje om å slette Bo Andre Namtvedt sin aldrande og sterke løyperekord på 4:02. Men rekorden sto seg også i år. 11 mann kom samla til mål på den sterke tida 4:12:01

I pulje 3 vart Geir Kristiansen den sterkaste og kom som puljevinnar nokre sekund føre ei gruppe på 6 mann. Tida vart 4:37:51. Dette var også ei tid som heldt til ei totalplassering som nr.106 av totalt ca 2150 startande. Eivind Senneset forsetter å imponere og kom inn vel eit minutt seinare på 4:38:53

Oddgeir Nygård, i pulje 7, sykla som kaptein for ei gruppe som brukte rittet som gjennomkøyring før Styrkeprøven Trondheim-Oslo om 2 veker. Tida vart 5:19:27

I pulje 9 var Terje Standal den raskaste rytteren frå Flora CK. Han fekk den sterke tida 4:52:33. I årsklassen 50-54 heldt det til ein 25. plass. Imponerande!

Rune Horgen i samme gruppe var også veldig fornøgd med å sette ny pers, og fekk tida 4:55:31. I følge Rune er dette ca 7 min raskare enn kva han greidde for meir enn 20 år sidan. Det skulle vere prov på at slike kraftanstrengingar er for mannfolk med hår på brystet :-)    Arild Standal fekk tida 5:31:37

I pulje 23 fekk Ståle Klakegg tida 5:56:27, medan Rolf Harry Pedersen i år ikkje kom til mål på Voss for eiga maskin etter eit ublidt møte med asfalten allerede i Indre Arna. Nokre saftige skrubbsår på arm og lår var likevel ikkje nok til å ta humøret frå Rolfen. Men sykkelen må nok påkostast ein del før vi stiller til start på Lillehammer-Oslo om 2 veker.

Resultatliste finn ein på www.bergenck.no
Karusellritt fredag 23.mai

Postet av Flora Cykleklubb den 27. Mai 2008

I strålande sol på Florø stadion møtte det rekordmange unge syklister. 23 flotte ungar og ungdomar vart heia fram av stolte foreldre og besteforeldre.

Dei aller yngste stilte med 3 og 4 hjul og viste stor glede over å få vere med på stadion denne flotte ettermiddagen. Om ikkje konkurranse instinktet er så sterkt enda, så er vennskapet og leiken viktig.

Fem 14 åringar stilte til start i eldste klasse og sykla 2 ritt á 3 runder. Tord Bjørnar Bjerknes viste seg som den sterkaste i begge omganger. I første omgang var Thomas Esp litt forsiktig men tok spurten forran Petter Kittang og Vegard Bareksten. I siste omgang fekk Tord sterkare konkurranse av Thomas som låg fint på hjul til farten blei skrudd opp siste 200 meter. 

Resultat:

Jenter og gutter under 10 år. Alle fullførde ein runde.:

Mathilde Johansen, Isa Elin Esp Kristiansen, Lea Rognaldsen Knapstad, Ardian Dypevik, Eivind Ulsten, Frode L. Aune, Lukas Langø, Leander Langø

Jenter 12 år 2 runder:

-Vilde M. Ulsten 1:59

-Marthe Kittang 2:23

 

Gutter 10 år 2 runder:

-Johannes G. Jacobsen 1:53

-Martin M. Ulsten 2:23

 

Gutter 11 år 2 runder:

-Mathias Johansen 1:54

-Vegard Ramsdal 1:56

 

Gutter 12 år 3 runder:

-Odin M. Stenseth 2:17

-Joakim Løtvedt 2:20

-Marius Langø 2:21

-Aksel J. Andersen 2:45

 

Gutter 14 år 3 runder:

-Tord Bjørnar S. Bjerknes 2:02

-Thomas Esp 2:10

-Vegard Bareksten og Petter Kittang 2:14

-Øyvind Ramsdal 2:23

 
Jølster Rundt! Geir Kristiansen spurta inn til 2.plass!!!

Postet av Flora Cykleklubb den 26. Mai 2008

Vi gratulerer Geir med andreplassen og gratulerer resten av oss sjølve i Flora CK med flotte resultater.  For fleire bilder

 
 Tjuvlånt bilde fra Firda med håp om tilgivelse :)Torgeir Folkestad over mål med Geir like bak. Bilde frå Firda.

Eit Jølster Rundt i strålande sol og nesten uten vind!!! Er det mogleg? Joda, det var faktisk ramma rundt årets Jølster Rundt. Og FloraCK markerte seg igjen. Geir spurta inn til andre plass etter å ha kjempa seg gjennom rittet sammen med ekspressgruppa. Ny løype rekord på 2:06:17 vart det også. Eivind Senneset var også med dette feltet inn til mål og fekk registrert samme tid. Han har også i år minimalt med tid på sykkelen, men leverte likevel ein sterk prestasjon. Dagmund Ramsdal satt langt framme i feltet då han punkterte på sørsida av vatnet og måtte sleppe seg ned til hovedfeltet.

Mikael Johansen, i Bergen CK drakta, var også tilbake 4 veker etter krasjlandinga i norgescupen. Han seier at styrken er bra, men at det forsatt mangler litt kondisjonsmessig. Uansett prega han rittet saman med vinneren Torgeir Folkestad og Stig Engen fra Fana CK.

Rune Horgen tok kapteinsrolla i hovedfeltet og saman med 4-5 andre fra FloraCK drog dei hovedfeltet nesten heile vegen til mål. Ein kjempeinnsats fra klubben ga feltet den sterke tida 2:20:16.

Ettersom vi i år hadde med 4 av unggutta stilte Marius Horgen opp som kaptein og losa dei trygt rundt dei 9 mila. Pga alder starta dei i klassa utan tidtaking. Ungguttane Petter Kittang (14), Thomas Esp (14), Øvind Ramsdal (14) og Odin Steinset (12) var einige om at det var ein fin tur sjølv om dei var trøtte på slutten. Antakelig var Odin dagens yngste deltakar, og gjennomførte med stil. Takk til Marius for godt utført jobb.

Også på damesida hadde vi ein debutant. Silje Dypevik sykla sitt første sykkelløp etter bare 5-6 treninger på sykkel. Og tida 2:47, med punktering, var ho kjempenøgd med. Ny i gamet er også Trond Økland. Han hadde følge av svært rutinerte Geir Dysvik og gjorde unna rundturen på godt under 3 timer.

Her er ei usortert resultatliste.

Erlend Sunde 02:40:39
Øyvind Ramsdal Fullført
Kjelsnes Jens Petter 02:47:01

Geir Kristiansen

Mikael Johansen 

02:06:17

02:06:17

Senneset Eivind 02:06:17
Rune Horgen 02:20:16
Dagmund Ramsdal 02:20:16
Oddgeir Nygård 02:20:16
Trond Økland 02:49:17
Finn Bjørkum  02:06:17
Terje Standal 02:20:16
Arild Standal 02:20:16
Solheim Magnar 02:29:15
Pedersen Rolf 02:30:13
Geir Dysvik 02:49:17
Dypevik Silje 02:47:01
Horgen Marius Fullført
Steinset Odin Fullført

Kittang Petter

Fullført
Esp Thomas Fullført

Bildet fra målgang er lånt fra Firda
Karusellritt torsdag 5.juni kl.17.30.

Postet av Flora Cykleklubb den 26. Mai 2008

Denne gang er det oppmøte mellom Storevatnet og Litlevatnet.

Sykkelritt for ungdommar. Det vil også bli fleire løp utover sommaren, men datoane er ikkje klare endå.Klubbdrakter er bestilt.

Postet av Flora Cykleklubb den 20. Mai 2008

Mange har nok den siste tida snakka med Rune om klubbdrakt. Han har no sendt bestilling og fått bekrefta levering om vel 4 veker. Det kjem som tidlegare til å bli bestilt inn drakter også til lager.REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FLORA CYKLEKLUBB for 2007

Postet av Flora Cykleklubb den 15. Mai 2008

Årsmøtet vart helde på Florø Barneskule 23.03.08

Desse møtte: Geir Kristiansen, Trond Økland, Jens Petter Kjelsnes, Bjarte Indrehus, Rune Horgen, Otto Ramsdal, Dagmund Ramsdal og Rita Gamlestøl.

 

Formann yngste alle velkommen.

 

Sak 1:             Årsmelding.

Formann gjekk gjennom årsmeldinga og den blei godkjent.

Trollrittet for klubbmedlemmane var glømt, men det vil bli lagt til.

 

Sak 2:             Rekneskap.

Kasserer gjekk gjennom rekneskapen for 2007 og den blei godkjent. Terje Standal har revidert rekneskapet.

 

Sak 3: Sykkelbekledning.

Rune vil jobbe litt med å skaffe pris og vareprøve på ei tynnare jakke.

 

Sak 4: NM for juniorar i Bergen.

Klubben vil bidra til å hjelpe juniorane til å delta.

 

Sak 5:            Kvalifiseringsritt for Paris-Brest-Paris.

Arnljot Johansen som har stått for dette vil gje seg. Dagmund tar på seg ansvaret for å føre dette vidare.

 

Sak 6:  Geir vil jobbe litt med å arrangere utenlandstur/treningsleir/ferie for klubbmedlemmane.

 

Sak 7:  Valg av nytt styre.

            Formann:                                             Dagmund Ramsdal

            Nestformann:                                       Bjarte Indrehus

            Styremedlem og aktivitetsleiar:            Rune Horgen

            Styremedlem og kasserer:                      Rita Gamlestøl

            Styremedlem:                                      Jens Petter Kjelsnes

            Styremedlem:                                      Geir Kristiansen

            Varamedlem:                                        Rolf Harry Pedersen

 

Sak 8:             Treninger framover våre.

            Ein del diskusjon vedrørende treninger og opplegg rundt det.

 

 

 

Referent: Rita GamlestølSponsoravtale med Firdaposten

Postet av Flora Cykleklubb den 14. Mai 2008

Som dei fleste i klubben veit er Firdaposten ein av våre største sponsorer.

Vi har ei avtale der Firdaposten mot eit pengebeløp profilerer seg sentralt på trøyene våre i 3 års perioden 2007-2009. Underteikna har nyleg i samtale med Sander Ødelien fått utvida avtala slik at Flora CK kostnadsfritt får visning på www.firdaposten.no. Dette i form av eit blinkande banner som ein så kan klikke på for å komme til vår heimeside. Ødelien seier at banneret vil bli vist 1.000.000 ganger per år. 

I tillegg er det også åpna for ein link til Flora CK på sportsidene til Firdaposten, under "Lag og organisasjoner"

Avtala har ein verdi på kr.10 000 ex.mva per år, men er altså gratis for klubben.

Vi takker Firdaposten for utvidinga av samarbeidet.

 
Erlend Sunde fyller 18 år 10.mai 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 10. Mai 2008

Trass sin unge alder har Erlend allereie fleire år i Flora CK drakta og mange gode prestasjoner har det også blitt. Vi ynskjer han velkommen i dei vaksne sine rekker.Resultater testløp 9. mai 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 9. Mai 2008

Knallblå himmel, 15 grader og nordvestlig lett bris på 5 m/s var ramma rundt årets første testritt.

Dei 10 oppmøtte syklistane vart sendt av gårde på den 9,3 km lange løypa av Mikael Johansen som er tilbake på beina etter eit sjukehusopphald.

Start og målgang var ved båthamna i Kanalen med vendepunkt ved gravplassen i Brandsøy. Det var god medvind innover, så fartskjensla var god. Vegen ut igjen vart jo då sjølvsagt hardare, slik at dei fleste nok fekk tatt ut det meste av krefter.

Resultater:

Ungdom

Daniel Furesund     28:08

Jonas Hove            26:21

Marius Langø          20:39

Joakim Løtvedt       22.02

Odin Stenseth        18:52

Vaksne

Hjalmar Bø            16:22

Erlend Sunde          16:08

Rune Horgen          16:32

Geir Kristiansen       14.46

Jens Petter Kjelsnes 16:02

Takk til Grete Ludvigsen som kosta grus vekk fra asfalten ved vendepunktet og Ernst Jagedal som var funksjonær samme plass. Ved mål passa Mikael klokka og Thomas Esp var fotograf.

 
Mikael nær seier i Fana

Postet av Flora Cykleklubb den 8. Mai 2008

Firdaposten skreiv 20.08.07 om Mikael sin gode prestasjon.

Sjå link:

http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article2938999.ece
Mikael vann i Ørsta

Postet av Flora Cykleklubb den 8. Mai 2008

Firdaposten skreiv dette om rittet 29.07.07

Sjå link:

http://www.firdaposten.no/lokalnytt/article2900946.ece
Mikael med delt seier i Jotunheimen rundt

Postet av Flora Cykleklubb den 8. Mai 2008

Firdaposten skreiv om denne saka 08.07.07

Sjå link:

http://www.firdaposten.no/sport/article2869224.ece
Mikael nr.3 i Nibberittet i Geiranger

Postet av Flora Cykleklubb den 8. Mai 2008

Firdaposten skreiv om rittet 18.06.07

Sjå link:

http://www.firdaposten.no/sport/article2832085.ece
Bergen -Voss 2006

Postet av Flora Cykleklubb den 8. Mai 2008

Firdaposten framhevar Mikael som sykla inn til 9.plass, men også andre Flora CK syklistar gjorde sine saker bra.

Sjå link:

http://www.firdaposten.no/sport/article2145394.ece
Utflytt Florø mann med teten til mål i Jølster Rundt 2005

Postet av Flora Cykleklubb den 8. Mai 2008

Finn Lorenz Bjørkum som syklar for Stord Ck kom inn med ei tetgruppe på tida 2:11:04

Finn er oppvaksen på Ragnarrud, men har budd vekke frå Florø etter gymnastida. Syklistane frå Flora CK gjorde ein innsats på det jamne. Sjå resultatliste på denne linken:

http://www.firda.no/sporten/resultat/article1611854.ece
Mikael blei skada i velt i Grenland GP 27.april

Postet av Flora Cykleklubb den 6. Mai 2008

Før 3 dagers rittet i Grenlandsområdet meldte Mikael om stigande form og lette bein.

Etter harde ritt på fredag og lørdag hadde Mikael intensjoner om å trå skikkelig til på søndagen. Som dei interesserte veit er det i bakkane han har sin store styrke, og han prøvde gang på gang å komme laus der utan å lykkast heilt. Dermed blei det eit stort felt som nærma seg målgang. Arrangøren rapporterer om eit stygt velt like før målgang som førte til ein mann på sjukehus med armbrot. Mikael var ikkje direkte innblanda i dette veltet, men blei omlag samstundes pressa utanfor asfalten på motsatt side av vegen to ganger. Diverre endte det med velt og stygge skrubbsår på venstre bein.

I etterkant har han fått infeksjon i såra og ligg i skrivande stund på sjukehus, og blir nok ikkje å sjå på sykkelen på nokre veker. Vi som veit kor mykje arbeid Mikael har lagt ned framfor denne sesongen kan ikkje anna enn å føle med han, og ynskje han raskast mogleg tilbake.

08.05.08 Etter ei lita veke med behandling på Sentralsjukehuset er Mikael idag komen heim. Han skal tilbake til sjukehuset tidleg neste veke for litt dagkirurgi, men håper at han kort tid etter kan starte å trø forsiktig. Han takkar også for blomster og sjokolade frå Flora CK.
Karusellritt for ungdom fredag 23.mai NB! Tidspunkt kl.17.00

Postet av Flora Cykleklubb den 6. Mai 2008

Då starter vi med årets første Karusellritt for ungdom. Møteplass på Florø stadion. Starttidspunktet er endra fra kl.17.30. til kl.17.00

Det blir sykla 1-2-3 runder på Florø Stadion alt etter alder på deltaker. Om mange nok møter blir det arrangert fleire kvalifiseringsheat og finaler.

Vidare er det berre å sette av torsdag 5.juni kl.17.30. Denne gang med oppmøte mellom Storevatnet og Litlevatnet.

Det vil også bli fleire løp utover sommaren, men datoane er ikkje klare endå.

Ta med heile familien og kom!
Testløp fredag 9.mai 2008 kl.17

Postet av Flora Cykleklubb den 6. Mai 2008

No er det på tide å sjekke formen før vi for alvor tar til med rittsesongen.

Etter ein del diskusjon har vi kome fram til ein trasé som vi anser for å vere mest mogleg trafikksikker og samstundes skal passe både for dei yngre og dei eldre.

Det blir start og målgang ved båthamna i Kanalen (NB! ikkje Fureholmen båthamn). Vi sykler til gravplassen i Brandsøy der det er vendepunkt markert av funksjonær (kanskje med mellomtid?)

Distansen er ca. 9,2 km, og blir avvikla som tempoløp med individuell start med 1 minutt intervall.

Regler:

-Dersom ein rytter blir tatt igjen av ein seinare startande må denne legge seg minst 25 meter bak. Det er ikkje lov å legge seg på hjul.

-For vår egen og andre sin sikkerhet skal vi følge trafikkreglane. Ver særskilt obs ved gangfeltet ved Havhesten.

Første start blir kl.17.00 og dei yngste startar først. Møt opp i god tid, då blir det også tid til oppvarming.

 

Kanskje blir dette løypa vi kan teste formen i med jamne mellomrom?
Trollrittet 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 6. Mai 2008

Dato for vårt eige motbakkeritt frå Svarthumle og opp på Heia er satt til 11.oktober.

Trollrittet blir for dei aller fleste avslutning på sesongen. Tidspunkt er ikkje bestemt.

Det er mogleg at vi i år forsøker oss med individuell start, men dette kjem vi tilbake til seinare.
Lille Jotunheimen lørdag 5. juli 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 6. Mai 2008

Lille Jotunheimen er "light" versjonen av det meir berømte Jotunheimen rundt.

Dette er eit av ritta som i nokre år har hatt god deltaking frå Flora CK.

Medan orginalen har ei lengd på 430 km og totalstigning på 4609 meter, slepp ein mykje lettare på Lille Jotunheimen. Men med start på Lom og målgang i Sogndal etter 137 km er dette likevel ikkje for pyser. Turen opp Sognefjellet er kanskje meir hard enn flott, men derifrå kan kanskje løypa beskrivast som spektakulær.

Sjå reisebrev frå rittet i 2007, og besøk gjerne arrangøren Sogn CK sine sider for meir informasjon.

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&WCU=613879&CatId=247104

http://www.jotunheimenrundt.com/
Vår sikkerhet!

Postet av Flora Cykleklubb den 5. Mai 2008

Bruk hodet, bruk lys! Bruk lys framme og bak når du sykler. Det er kome tilbakemelding frå andre trafikanter at dei har vore nær å køyre på syklister utan lys i Sundefjelltunellen .

Dei som møter til sykkeltrening i regi av Flora CK skal ha lys på sykkelen både framme og bak. Medlemmar som ikkje bruker lys på trening i klubbsammenheng kan risikere bortvisning frå trening og utestenging frå klubben. Politiet gir også bøter på 900,- for dei som blir tatt uten lys. Det er DIN sikkerhet vi snakker om!  Vi vil behalde kvart eit medlem vi har.

For vår egen sikkerhet skal også alle bruke hjelm når dei trenar. Det oppmodast sterkt om alltid å bruke hjelm når ein syklar ellers også, (t.d til arbeid og skule). Vi bør gå forran som gode eksempler. Spesielt bør medlemma på ungdomsskuletrinnet vere tøffe nok til å bruke hjelm når dei syklar.

Det er også ein stor fordel å bruke hansker og (sol)briller når ein syklar. Å få innsekt inn på auga i 60 km/t er ikkje spøk.

Gjennom tuneller sykler vi på ei rekke ca 1 meter frå kvitstripa.
Jølster Rundt, søndag 25. mai 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Mai 2008

Tid for påmelding til årets Jølster rundt. Sjå link for informasjon: http://www.fordeck.org/

For dei fleste er dette årets første test på om vintertreninga vil gje gode resultat. Vi satsar på at Flora CK skal sette sitt preg på dette rittet. Arrangøren har i år endra litt på løypa slik at start og mål er ved Slåtten skule.

Trasé: Ned Angedalsvegen, over Langebrua, E39 til Vassenden, sørsida av Jølstravatnet til Skei, retur E39 (nordsida av Jølstravatnet), ta av E39 mot sjukehuset ved Plantasjen, over Fossabrua og inn til mål ved Slåtten skule.
Bergen - Voss lørdag 7. juni 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Mai 2008

Påmelding til dette tradisjonsrike rittet er no stengt, men det er forsatt mogleg å melde seg på i alle grupper der det forsatt er plass. Møt i så fall opp på rittkontoret i Fjøsangerveien onsdag 04.06.08 kl.15-20.

NB! I år er starten flytta til messeområdet Arenum i Solheimsviken.

Sjå også link: http://www.bergenck.no

Flora CK har mange år delteke i dette flotte 167 km lange tur-rittet frå Bergen inn den vakre Hardangerfjorden og til Voss. Denne turen passer godt for dei som har trent ein del, for syklistane skal over fjella Gullbotten (Gullbotn?), Kvamskogen og ikkje minst Skjervet. For dei som kjenner Ove Thue sin melodi "Sykkelturen" kan det kanskje vere kviafullt å ta fatt på denne oppgåva, men med puljestart går det alltid eit "tog" ein kan henge seg på.

Desse er påmeldt fra Florø:

Senneset, Eivind FLORØ 6900 Seedet
Jagedal, Ernst Vidar Flora CK FLORØ 6900 06:56
Kristiansen, Geir Flora CK FLORØ 6900 Seedet
Kjelsnes, Jens Petter Flora CK FLORØ 6900 06:56
Johansen, Mikael Bergen CK FLORØ 6900 Seedet
Pedersen, Rolf FLORØ 6900 07:52
Horgen, Rune Flora CK FLORØ 6900 06:56
Klakegg, Ståle Flora CK FLORØ 6900 07:52
Standal, Terje Flora CK FLORØ 6900 06:56

Standal, Arild FLORØ 6901 07:52
Nygård, Oddgeir Flora CK SANDSLI 5254 06:4820 mila 2008 (Kvalifisering Paris - Brest)

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Mai 2008

Det vart lang søndagtur søndag 27.april I år var det berre to frå Flora CK som sykla dei 200 km Florø - Sandane - Florø. Dagmund Ramsdal og Geir Kristiansen starta kl.08.05 fra Amfi senter i forholdsvis fint vér. Det hadde regna om natta slik at det var våte vegar like til Storebru, men humøret var likevel godt. Slikt føre blir det som alle veit mykje skit av men meir regn kom det heldigvis ikkje. Delar av vegen frå Storebru inn mot Nesholmen har fått ny asfalt og gjev god fartsføling, medan vegen over Rørvikfjellet er i særs dårleg stand og krev full merksemd i nedkøyringa mot Hyen. På Sandane vart det ein god halvtime med mat, drikke og litt tøying før heimlengta vart stor nok til å trakke vidare. Utanom det obligatoriske stoppet ved vatnkjelda ved Krokstadvatnet begge vegar, vart det sykla utan fleire pauser. Då klokka viste 15.50 var årets første langtur historie og to trøytte karar sykla kvar til sitt.Styrkeprøven Trondheim - Lillehammer - Oslo 2008

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Mai 2008

I år ser det ut til at det berre blir ein mann som stiller i  Flora CK drakt. Oddgeir Nygård busett i Bergen skal forsvare våre farger. Han er påmeldt i ei gruppe som tar sikte på ei sluttid på 16-20 timer.

Hovedgruppa frå Flora CK er påmeldt på strekninga Lillehammer - Oslo. Lørdag 21.juni kl.11.56 starter det 9 vaksne karer som i år satsar på å sykle lagtempo til Oslo. I denne gruppa er det for tida ikkje ledige plasser, men erfaring tilseier at det kan vere ting som gjer at nokken må trekke seg. Om du er interessert i å delta kan du kontakte leiinga i klubben. Det er framleis ledige plassar i andre grupper, men det minkar stadig.

Vi prøver å få til eit opplegg med samordna transport, følgebil og overnatting. I fjor var det fleire som meinte at det var for tøft å køyre heim til Florø lørdags kveld etter rittet. Vi satsar derfor på overnatting i Oslo med retur til Florø søndag. Som tidlegare blir det også overnatting nær Lillehammer natt til lørdag.
Trening for ungdom.

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Mai 2008

Ungdommane møter til dei faste treningstidene mandag og torsdag kl.18. Desse treningane blir i hovudsak saman med seniorane til Sundefjellet. Dei yngste og dei med lite treningsbakgrunn snur i Brandsøya.Fast møteplass for fellestrening.

Postet av Flora Cykleklubb den 4. Mai 2008

Klubbhuset ved Florø stadion er vår faste møteplass. Møt opp og møt presis. Alle sykkelinteresserte er velkomne. Sjå meny for faste treningstider. Kontakt Rune Horgen på 92 83 49 77 eller Geir Kristiansen på 95 85 74 54 for informasjon om trening og andre treningstider. I sommarhalvåret er Flora CK sine medlemmer på sykkelen kvar dag.Søndagstrening

Postet av Flora Cykleklubb den 3. Mai 2008

Rolig langtur på 3-5 timer. Vi varierer mellom turer til Svarthumle/Ramsdalheia, Haukå/Magnhildskaret, Sandvik, Nesholmen. Det blir pause halvvegs. Ta med mat og minst 2 flasker drikke.Intervall-trening

Postet av Flora Cykleklubb den 3. Mai 2008

Individuell trening for junior og vaksne som har trent ei stund.

Intervall-trening

Hjelpemiddel er pulsklokke og helst kjennskap til makspuls eller "terskel/syregrense"

Begrepforklaring: "Drag" er kvar periode ein sykler/arbeider i økta. Ved "pause" sykler man med lav belastning. Viktig å halde beina "i gang".

Ulike typer intervall-trening:

-Bakkeintervall 4x4x4

Lengde: 4minutt drag + 4minutt pause, 4 ganger

Forslag til gjennomføring: Start i krysset Brandsøyvegen/Bjørndalvegen på Solheim og sykle opp mot Botnaholten. Lengda på intervalldraget bør vere ca 4 minutt, eller til Torvmyrane skule. Så er det 4 minutt pause inkl. retur til startpunkt på Solheim. Gjenta dette 4 ganger eller meir om du orker :-)

Intensitet: Tidleg på kvart drag opp mot terskel, siste del av kvart drag opp over terskel.

 

-Tempointervall

Lengde: 7minutt drag + 3minutt pause, 4-6 ganger

Forslag til gjennomføring: Start ved Fureholmen båthamn og sykle i retning Brandsøy. Lengda på intervalldrager er 7 minutt med 3 minutt pause. Neste drag er motsatt veg. Sykle 3 turer inn og ut.

Intensitet: Tidleg på kvart drag under terskel, etterkvart rundt terskel, og over terskel siste 1-2 minutt. Viktig å ikkje sykle seg "stiv" tidleg på draget.

 

-Kortintervall

Lengde: 15-30 sekund, 1-2 minutt lav intensitet (pause), 15-30 ganger

Forslag til gjennomføring: Kan leggast inn i ein times treningstur.

 
Mikael Johansen skal sykle for Bergen CK i 2008 sesongen

Postet av Flora Cykleklubb den 13. Apr 2008

Mikael har dei siste sesongane vore den klart beste syklisten i Florø og har representert klubben vår på ein fin måte. 

Han har no fått ei avtale med Bergen CK som innebærer at han so langt råd er skal delta i deira opplegg for sesongen. Dermed blir han å sjå i den blå og gule drakta til Bergen CK også langs vegane i her distriktet.

Klubben er rekna som ein av dei beste på vestlandet etter det semiprofesjonelle Team Sparebanken Vest. Mikael har allereie delteke på treningsleir på Mallorca og har funne seg godt til rette i sin nye klubb.

Sjå også Firdaposten si omtale:

http://www.firdaposten.no/sport/article3397870.ece