Revidert budsjett: Positiv arrangementsordning - andre nødvendige koronatiltak må likevel på plass

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 14. Mai 2020

I tråd med Norges idrettsforbunds innspill justerer regjeringen nå kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. - Det er positivt sier idrettspresident Berit Kjøll. Øvrige nødvendige kompensasjonstiltak for å imøtekomme for idrettens totale nettotap på 1,5 milliarder kroner i perioden februar til juni som følge av koransituasjonen, er ikke hensyntatt i regjeringens fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett.


1818__L6Y9830_612.jpg
I tråd med Norges idrettsforbunds innspill justerer regjeringen nå kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. Foto: Eirik Førde

Av: Pressemelding fra NIF , 12. mai 2020

 

Arrangementsordningen:

I den justerte kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten vil tidsrammen i første omgang forlenges til 15. juni. Regjeringen vil legge frem en plan i løpet av mai for en ytterligere forlengelse. Budsjettrammen for ordningen er økt til totalt en milliard kroner til idrett og frivilligheten. Regjeringen åpner nå opp for å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. Ordningen har tilbakevirkende kraft fra 12. mars.

- Vi er godt fornøyde med de nødvendige endringene i arrangementsordningene. Den vil i langt større grad treffe frivilligheten og grasrota i norsk idrett, sier en fornøyd idrettspresident Berit Kjøll.

Kompensasjonsordningen for næringslivet:

Norges idrettsforbund har understreket at kompensasjonsordningen til næringslivet må favne bredere slik at flere klubber og lag som driver utstrakt næringsvirksomhet kan omfattes av ordningen, i tråd med Stortingets beslutning.

NIF registrerer at regjeringen mener at Stortingets vedtak utkvitteres gjennom en endring i kompensasjonsordningen for arrangementer. Denne ordningen er ment å dekke uunngåelige faste kostnader for organisasjonsledd med utstrakt næringsvirksomhet innenfor frivillig sektor som går utover arrangementer. Stortingsvedtaket må derfor få en annen oppfølging.

- Norges idrettsforbund vil følge opp Stortingets bestilling tilbake til regjeringen, slik at ordningen justeres og i større grad treffer den delen av norsk idrett som driver utstrakt næringsvirksomhet, sier Kjøll.

Likviditetspakke til grasrota i norsk idrett:

Norges idrettsforbunds innspill til en likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner kroner i grasrotstøtte til idrettslagene er ikke hensyntatt.

- Mange idrettslag har allerede store likviditetsutfordringer. Derfor er det helt avgjørende å få på plass en «nødhjelpsordning» til idrettslag som nå opplever at klubbkassen er i ferd med å gå tom, og som ikke kan få dekket sine løpende kostnader i andre tiltakspakker, understreker Kjøll og legger til;

 – Vi er bekymret for konsekvensene for idrettstilbudet som følge av bortfall av forventede inntekter til idrettslagene. 4 av 10 idrettslag har innrapportert en risiko for varig bortfall av aktivitetstilbudet som følge av krisen. – Det kan også medføre at den økonomiske terskelen for deltakelse i idrett økes, med et resultat at flere barn og unge ikke får anledning til å drive med idrett på grunn av økonomi.

Ingen toppidrettsstøtte som følge av OL-utsettelse

Norges idrettsforbund vil også jobbe videre for å få gjennomslag for en tiltakspakke på 50 millioner, øremerket utøvere og lag som rammes av utsettelsen av OL og Paralympics.

- Mange toppidrettsutøvere hadde lagt andre planer etter et planlagt OL/PL år i 2020. Som følge av utsettelsen er det behov for økonomisk støtte slik at våre fremste toppidrettsutøvere med de samme rammevilkårene også kan satse frem mot OL 2021. Uten slik støtte vil rammebetingelsene bli svært krevende for mange av våre medaljehåp, sier Kjøll.

Glad for full momskompensasjon på anlegg

Idrettspresident Berit Kjøll er ellers godt fornøyd med regjeringens dekning av full momskompensasjon for anlegg.

- Vi er svært glade for at regjeringen sikrer full kompensasjon på anlegg, også for 2020. Med dagens økning i summen til momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg, på 106,5 millioner kroner, vil den samlet bevilgningen på 301 millioner kroner ikke gi noen avkortning i kompensasjonsordningen. Det er positivt for økonomien til idrettslagene det gjelder, og det gir forutsigbarhet for dem som har tatt opp lån for å bygge egne idrettsanlegg. Dette vil bidra til å sikre en positiv anleggsutvikling i tiden fremover, sier Kjøll.

Økt støtte til aktivitetshjelpemidler

Ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år blir styrket i dagens reviderte budsjett. Regjeringen setter av ytterligere 48 millioner kroner til forsterkning av ordningen.  Det avsatte beløpet for 2020 var oppbrukt allerede i mars.

– Hvor fort denne ordningen tømmes, viser at det er et stort behov for denne type støtte gjennom en stor nok permanent ordning. Det sikrer at mennesker med funksjonsnedsettelser får like muligheter til idrett og fysisk aktivitet som andre. Derfor er vi svært glade for at denne ordningen blir styrket nå, avslutter idrettspresident Berit Kjøll. 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.