Et korrekt organisert bedriftsidrettslag sparer skatt!

Postet av Oslo og Akershus bedriftsidrettskrets (n) den 5. Mar 2019

Jurister Kleven&Kristensen som er spesialister på idrettsjuss  bekrefter at et korrekt organisert bedriftsidrettslag sparer skatt!

Det utløser mange fordeler med å danne et bedriftsidrettslag på arbeidsplassen som er en selvstendig enhet med eget organisasjonsnummer og bankkonto som f.esk:

 • Bedriften får fradrag på overføringer til bedriftsidrettslaget.
 • Bedriftens regnskapsavdeling sparer ressurser.
  • Når bedriftsidrettslaget er en egen organisasjon, så skal saker ikke behandles lønnsmessig hos arbeidsgiversiden. Da er det BIL som org som har det juridiske ansvaret.
 • Bedriftsidrettslaget har samme rettigheter som et ordinært idrettslag, siden det er en medlemsorganisasjon. Dette betyr blant annet at B.I.L kan gi støtte til å delta på arrangement, treningsleirer og utstyr uten at dette utløser fordelsbeskatning.
 • Mulighet for å søke om momskompensasjon på samlede utgifter i regi av B.I.L *Gjelder ikke enklere B.I.L
 • Mulighet å ta del i grasrotandelen fra Norsk Tipping

For at Bedriftsidrettslaget skal være et idrettslag(selvstendig juridisk enhet) må følgende være på i orden:

 • Eget organisasjonsnummer og bankkonti.
 • Medlemmer som er registrert i idrettens(bedriftsidrettslagets) elektroniske medlemsregister og har betalt minimum kr 100 pr. år i medlemskontingent til bedriftsidrettslaget.
 • Valgt styre som består av minimum leder, nestleder, styremedlem og vara.
 • Gjennomfører årsmøte innen utgangen av mars hvert år.

Notat om skattemessige forhold BIL 

Mulighet for å søke momskompensasjon er under samordnet rapportering som åpner i april.
 Har du spørsmål kan du ta kontakt med medlemservice@bedriftsidretten.no

Vennlig hilsen
 Norges Bedriftsidrettsforbund 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.