Kretsting Vestfold Bedriftsidrettskrets

Kretsting Vestfold Bedriftsidrettskrets

Arrangør: Vestfold Bedriftsidrettskrets

Tid


Sted


Beskrivelse

Vestfold Bedriftsidrettskrets ønsker alle lag velkommen til


Kretsting 2019

Representasjon med stemmerett:

 • Kretsens styre
 • 2 representanter fra hvert utvalg kretsen har vedtatt å opprette
 • Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:
  • Inntil 50 medlemmer :2 representanter
  • Fra 51 medlemmer    :3 representanter

Representanter må være valgt på årsmøte eller oppnevnt av styret etter fullmakt. Husk også at i hht NIF’s lov §2-4 og BBIK’s lov §6 så må begge kjønn være representert i delegasjoner med 2 eller 3 personer.

Representasjon uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeid:

 • Kontrollkomiteens medlemmer
 • Valgkomiteens medlemmer
 • Revisor
 • Daglig leder


Innsending av forslag til kretstinget

Forslag som ønskes behandlet på kretstinget, må være kretsen v/kretsstyret i hende 

Senest 30. mars 2019.

 • Sakspapirer med forslag sendes ut senest 1 uke før kretstinget 
 • Frist for innsendelse av fullmakter settes til 30. mars 2019.
 • Innkomne forslag og fullmaktsskjema sendes  

e-post, vestfold@bedriftsidrett.no 


Vedlegg:
Fullmaktsskjema
Forslagsskjema


Torbjørn Fevang

Kretsleder


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Vestfold Bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline