Vi trenger en regnskapskonsulent!

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 25. Mar 2020

Er du vår nye regnskapskonsulent?


                   

Vi ønsker å styrke vårt økonomiteam og søker ny kollega med arbeidsplass på Ullevål stadion. Vi har ansvar for forbundets regnskaps og økonomitjeneste, og støtter de av våre kretser som ønsker å inngå i denne fellestjenesten. Dette er en midlertidig stilling med mulighet for fast stilling.

                   

Arbeidsoppgaver                   

Regnskapsføring ved bruk av moderne elektroniske systemer (Visma.net) Kundeansvar, rapportering og oppfølging av våre krets/distriktskontor Bistand og oppfølging av rutiner og dokumentasjon.Lønn og oppfølging av regelverk og rapportering.

                   

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen regnskap og økonomi
 • Erfaring som regnskapsfører
 • Kompetanse og erfaring med nye teknologiske løsninger innen regnskap og årsoppgjør
 • Faglig dyktighet og evne til å formidle og veilede
                   

Personlige egenskaper


 • Analytisk, strukturert og metodisk arbeidsstil
 • Beslutnings- og handlingsorientert
 • Være kontaktskapende og etablere gode relasjoner
 • Høy gjennomføringsevne og faglig trygg
 • Snakker og skriver flytende norsk,
 • samt gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.

Vi tilbyr      

 • Selvstendige arbeid
 • Utfordrende og varierte oppgaver
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Gode personal- og pensjonsordninger
 • Trivelige og engasjerte kollegaer i en landsdekkende organisasjon 
 • Mulighet for trening i arbeidstiden


Litt om oss

Norges Bedriftsidrettsforbund er et av Norges største særforbund med 2100 bedriftsidrettslag. Vår virksomhet er landsdekkende, ideell og basert på frivillighet. Vi jobber for å skape folkehelse gjennom å bruke arbeidsplassen som arena. Vi tilbyr mer enn 50 aktiviteter i tillegg til kampanjer. Vårt forbundskontor er på Ullevål stadion, vi har 13 kretskontorer og 55 ansatte. Vi skal nå forsterke vår administrasjon og søker ny medarbeider.

Kontaktpersoner

Cathrine Korslund på cathrine.korslund@bedriftsidrett.no         

Anita Ragnhildstveit på anita.ragnhildstveit@bedriftsidretten.no                                    

    


0 Kommentar

Bedriftsidretten permitterer 88 prosent av alle ansatte

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 24. Mar 2020

Norges Bedriftsidrettsforbund permitterer 88 prosent av de ansatte i fra 27.mars til 30.juni.


Permitteringer iverksatt i alle ledd av organisasjonen 

Med bakgrunn i pandemien og avstengning av all organisert idrett, har Bedriftsidretten sett seg nødt til å iverksette permitteringer i alle ledd av organisasjonen.Permitteringsgraden varierer fra halv til hel stilling, og 53 av forbundets 60 medarbeidere er berørt. 

- Målet er at man skal beholde evnen til å løse Bedriftsidrettens samfunnsbidrag når pandemien er over, nemlig å skape folkehelse gjennom fysisk aktivitet for den voksne befolkningen, sier generalsekretær Svenn Erik Bolle. 

 

Bedriftsidretten lider store inntektstap 

Bedriftsidretten er i stor grad selvfinansiert og lever av inntekter fra aktivitet de skaper selv. Det skulle vært avholdt mange arrangement og utendørs seriespill i nær fremtid, men som nå er avlyst eller utsatt. Det oppstår et stort gap når inntektene uteblir, og kostnader allerede er påløpt. 

Svenn Erik Bolle legger ikke skjul på at dette skaper store økonomiske konsekvenser for hele organisasjonen: 

- Det er helt naturlig for oss som organisasjon å vise solidaritet, opptre lojalt mot tiltakene som iverksettes mot koronaepidemien. Dette er samtidig den største krisen vår organisasjon noen gang har stått i. Permitteringer er dessverre et nødvendig tiltak for å sikre virksomheten, fortsetter Bolle. 

 

- Kommer sterkere tilbake 

- Vi har ingen andre planer enn å komme sterkt tilbake med tilbud til våre medlemmer og andre deltakere. Vi forventer at Bedriftsidretten også får en del av regjeringens krisemidler på 600 millioner kroner, og eventuelt andre midler som skal avhjelpe den situasjonen idretten har kommet i. Jeg tror vi dessverre må erkjenne at 600 millioner kun dekker en liten del av det store tapet idretten møter nå. Idretten bør få økte midler om vi skal klare å opprettholde et godt tilbud i tiden som kommer, avslutter Svenn Erik Bolle. 


0 Kommentar

Idrettsforbundet ber alle idrettslag registrere økonomiske konsekvenser av koronaviruset

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 24. Mar 2020

NMveka motorcross 612.jpg
NM-veka er ett av flere arrangementer som er usikkert som følge av koronakrisen. 
Foto: Dag Oliver

Av: Idrettsforbundet, 23. mar 2020

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Norges idrettsforbund har sendt ut et digitalt rapporteringsskjema til alle idrettslag for å kartlegge de aktivitetsmessige og økonomiske konsekvensene koronaviruset får for idrettsbevegelsen og den frivillige sektoren.

Norsk idrett og hele den norske frivilligheten står i en svært krevende tid. Koronaviruset har allerede fått store konsekvenser gjennom avlyste treninger, turnering og kamper. De økonomiske tapene er store og strekker seg langt utover tapte arrangementsinntekter. Flere idrettslag og klubber har allerede permittert flere trenere og andre ansatte som følge av krisen.   

For å skaffe et helhetsbilde over situasjonen har Norges idrettsforbund i dag sendt ut et digitalt rapporteringsskjema som alle idrettslag oppfordres til å svare på. Rapporteringen er i første omgang kun en kartlegging av de totale økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning.    

Avgjørende å kartlegge  

- En slik registrering og kartlegging er avgjørende for å få på plass målrettede tiltak som kan sikre at idrettslagene står best mulig rustet til å levere aktivitet og idrettsglede også etter at koronakrisen er over. Svarene fra idrettslagene er også veldig viktige for at vi skal kunne ha et best mulig faktagrunnlag om økonomiske og idrettslige konsekvenser i dialog med lokale og nasjonale myndigheter, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.   

Idrettslagene kan fortløpende oppdatere informasjon som er innrapportert, hvis det skulle fremkomme nye opplysninger som har betydning for faktagrunnlaget.   

Ber idrettslag komme i gang med registrering  


- Vi ber om at idrettslagene kommer i gang med registreringen så fort som mulig. Det er fullt mulig å korrigere og supplere tidligere rapportering underveis for eksempel med nye opplysninger som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Vi ønsker rett og slett å overvåke hvordan situasjonen utvikler seg over tid for klubber og idrettslagene, sier Kvalevåg, og legger til.  

 - Vi er selvsagt glade for at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020. Jeg er redd for at denne bevilgningen ikke vil strekke til når vi ser helhetsbildet i norsk idrett, sier Kvalevåg.   

Nordiske land ønsker samme IT-løsning 


Norges idrettsforbund var raskt i gang med å lage et digitalt rapporteringsskjema for idrettslag da krisen var et faktum, og har på kort tid, takket være iherdig innsats fra NIF Digital og utviklere i andre land, laget et system for innrapportering av økonomiske konsekvenser for klubber og idrettslag. Arbeidet som er lagt ned er blitt lagt merke til av alle de andre nordiske landene som nå ønsker et tilsvarende system for sine idrettsorganisasjoner.   

- Vi setter selvsagt stor pris på annerkjennelse av det arbeidet vi har gjort og deler mer enn gjerne våre løsninger med våre gode samarbeidspartnere i Norden, sier Pål Kristen Rønnevik, leder av NIF Digital.   


0 Kommentar

Info til bedriftsidrettslag om koronaviruset

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 6. Mar 2020

I tråd med utviklingen av koronaviruset i Norge er det mange klubber og lag som har spørsmål i tilknytning til planlegging og gjennomføring av større arrangementer og konkurranser. Norges idrettsforbund kommer med råd.

Norges idrettsforbund oppfordrer din klubb eller idrettslag om å ta kontakt med kommunelegen lokalt for å få råd og svar på aktuelle spørsmål knyttet til gjennomføring av større arrangementer. NIF oppfordrer alle klubber og lag om å holde seg løpende oppdatert på Folkehelseinstituttets nettsider, hvor relevant informasjon legges ut og oppdateres regelmessig.

For øvrig har NIF oppdatert sine nettsider hvor defortløpende oppdaterer relevant informasjon om koronaviruset basert på råd og anbefalinger fra offentlige myndigheter. Her følger også nyttige lenker til aktuelle temasider fra Folkehelseinstituttet, og Utenriksdepartementet.

Les mer om hva Norges idrettsforbund anbefaler.


0 Kommentar

Viktig informasjon vedrørende Coronavirus

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 5. Mar 2020


corona612_NTB.jpg
Foto: NTBScanpix

Av: Geir Owe Fredheim, 4. mar 2020

Norges idrettsforbund har god dialog med norske helsemyndigheter og vurderer Coronavirus-situasjonen både i Norge og i resten av verden fortløpende. Vi oppfordrer våre organisasjonsledd om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementet generelle reiseråd til utlandet.

 

Folkehelseinstituttet har også en oppdatert temaside med anbefalinger ved store arrangementet knyttet til koranasmitte. Norges idrettsforbund anbefaler våre organisasjonsledd og arrangører av idrettsarrangementer om å holde seg oppdatert på denne siden. Følg myndighetenes hygieneråd.

For utøvere følger Norges idrettsforbund ved Olympiatoppen de råd og anbefalinger som blir gitt fra nasjonale og internasjonale myndigheter. Rådene blir oppdatert på Olympiatoppens hjemmesider.

Ved reise til utlandet
I tillegg bør man følge Utenriksdepartementet reiseråd for alle landene i verden. 

Områder med vedvarende spredning av Corona-viruset
Folkehelseinstituttet skriver på sine hjemmesider at spredningen av viruset regnes å være utbredt i fastlands-Kina. Spredningen regnes å være lokalisert eller lavgradig, men vedvarende, i Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. 

I andre land hvor det er påvist smitte, er det ingen eller svært begrenset smittespredning innenlands og disse regnes derfor ikke som områder med vedvarende spredning.

Les mer om Corona-viruset på Folkehelseinstituttets hjemmesider

Utenriksdepartementet utsteder reiseråd basert på en samlet vurdering av situasjonen for reisende i landet som følge av virusutbruddet. Reisende bør følge med på UDs reiseinformasjon og nyheter, da situasjonen kan endre seg raskt. 

Forebyggende råd på reisen

 • Unngå kontakt med syke personer, spesielt personer med luftveissymptomer.
 • Som ved alle infeksjoner er god håndvask med såpe og vann et viktig forebyggende tiltak, både på reisen og for å avgrense videre smitte.
 • Alkoholbasert hånddesinfeksjon kan være et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig. 

Ta kontakt med helsepersonell ved symptomer på lungebetennelse (feber, hoste og pusteproblemer). Unngå å hoste på andre, vask hendene hyppig og grundig og unngå å reise hvis du er syk.

Råd etter reisen

Hvis du har kommet hjem fra et område med vedvarende smittespredning i løpet av de siste 14 dagene, og du får symptomer på luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker), ber vi deg straks holde deg innendørs og unngå nærkontakt med andre mennesker samt ringe fastlegen eller legevakta og fortelle om din reise og dine symptomer.


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline